Úspěšný web díky SEO: Optimalizace H1

Aby mohly komerční weby generovat objednávky a ty nekomerční šířit své informace, potřebují na sebe přitáhnout pozornost internetového publika. Jinými slovy, musí být k nalezení tak snadno, až se o ně v síti zakopává. K tomu slouží soubor prací označovaných jako SEO – optimalizace. H1 je přitom symbol pro hlavní nadpis na stránce. Pokud tvoří naši platformu například 30 stránek, je pro maximální dohledatelnost zapotřebí optimalizovat v rámci textového obsahu i veškeré nadpisy H1. V příspěvku máte jasné a stručné info, jak správně vytvoříte H1 a proč se vám to vyplatí.

H1 – co to je a odkud se to vzalo

V jazyce HTML vyvinutém pro tvorbu webových stránek označujeme symbolem H1 text, který se má stát hlavním nadpisem dané stránky. Díky tomu automaticky získává to nejvýraznější formátování, aby byl nejvíce viditelný. Správně navržené H1 vystihuje podobně jako novinový titulek podstatu sdělení, které na stránce najdeme. Má-li být SEO – optimalizace našeho H1 efektivní, musíme při sestavování textace přemýšlet jako návštěvník. Pokud bude nadpis nicneříkající nebo zavádějící, riskujeme vysokou míru okamžitého opuštění stránky, kterou roboty penalizují. V důsledku toho pak klesá míra dohledatelnosti a s ní i návštěvnost a prodejní konverze. Proto je nutné mít se na pozoru před SEO fušery, kteří napáchají, co se týče nalezitelnosti www, víc škody než užitku už jenom při tvorbě chybějících nadpisů H1. 

U textové SEO – optimalizace dodržujeme hierarchii nadpisů včetně H1

Jak samotný název H1 napovídá, jedná se o primární nadpis pro obsah stránky. Měl by se tudíž vyskytovat nahoře a pouze jednou. Použití více hlavních nadpisů pro jeden druh obsahu nedává robotům smysl a poškozuje to výsledek celé SEO – optimalizace. Dále by se nám H1 mělo vejít zhruba do 65 znaků.

Méně důležité nadpisy H2 následně upotřebíme třeba jako názvy jednotlivých odstavců. Značku H3 můžeme zapojit, pokud vyžaduje nějaký úsek typu H2 ještě podrobnější kategorizaci. Těmito jednoduchými hierarchickými pravidly se řídí celá sestava nadpisů od H1 až po H6, protože strojové vyhledávače uvažují systematicky a logicky.

Klíčová slova důležitá pro SEO se při optimalizaci používají v H1

Jeden z triků SEO spočívá v optimalizaci webového obsahu včetně všech H1, kdy copywriter doplňuje do textů klíčová slova. Tyto výrazy zadávají do vyhledávačů lidé, aby jim vyjel soupis odkazů, kde všude je robot objevil. Proto je z hlediska online propagace enormně důležité mluvit stejnou řečí jako potenciální zákazníci. Díky klíčovým slovům nás pak Google nebo Seznam považují za vhodnou odpověď na uživatelské dotazy.

Pro hlavní sdělení na konkrétní webové stránce, kterým H1 je, představují klíčová slova ideální náplň. Na druhou stranu je školáčkou chybou vypustit z nadpisu jen kvůli keywords jakýkoli další kontext. Robotům je to sice jedno, ale kromě nich potřebujeme nadpisem přilákat i lidské zájemce. Je zkrátka nutné zavděčit se oběma.

Aby byl tento příspěvek o SEO – optimalizaci H1 úplný, musíme ještě zmínit, že nadpis stránky H1 je u naprosté většiny redakčních webových systémů stejný jako název stránky Title. Oba dva, H1 i Title, jsou-li dobře otextované, ovlivňují míru návštěvnosti našeho webu či e-shopu. Odborníci věnují H1 důkladnou péči, protože ho na rozdíl od jiných faktorů důležitých pro SEO mohou ovlivňovat. Pokud si teď po přečtení článku nejste jisti, zda máte H1 v pořádku a jestli je vůbec používáte, nepropadejte panice. SEO specialista vám to zjistí v rámci vstupního webového auditu. Případné chyby v H1 se společně s dalšími nedostatky stanou základem plánu na optimalizaci vaší platformy, která na ni může přivést až o stovky procent více lidí.

Máte-li ještě otázky, pošlete nám je přes komentáře, ať vašemu online postupu nestojí nic v cestě.

Václav Matal